List of public pages created with Protopage

NIEUWS

Bookmarks

My quick links

Rich sticky notes

24- uur Delft

24-uur Delft
(Deze 24-uur is alleen bestemd voor leden van FC '59)


Het fotoproject
24-uur Delft moet gezien worden als een beeldreportage van het dagelijkse stadsleven in al zijn facetten wat zich in 24 uur aaneengesloten op openbare publiek toegankelijke (al dan niet naar het betalen van toegangsgelden) te betreden plaatsen aan ons voltrekt.
Deelnemende fotografen moeten in staat zijn om in alles zeggende beelden het leven van alle dag en de specifieke gebeurtenissen die zich op het moment aan hen voordoen met het wisselend decor van der stad op de voor- of achtergrond vast te leggen.
Het is de bedoeling dat de fotograaf ‘dicht bij zich zelf blijft’ en het te fotograferen onderwerp op de eigenzienswijze benaderd, kadert en vastlegt.

De voorwaarden
De foto’s dienen in kleur gemaakt te worden binnen de Delftse stadsgrenzen op de vastgestelde datum en binnen de gestelde tijd. Een uitzondering bij fotograferen buiten de stadsgrens wordt gemaakt voor opnamen van  gezichten op Delft vanuit het Delft omringende landschap (stadssilhouetten, Delftse skyline). Echter wel op de afgesproken tijd en datum.

De werkwijze
De bedoeling is de stadsplattegrond te verknippen in een aantal gelijke delen welke uitgereikt worden aan de deelnemers. Binnen de begrenzing van dit stukje plattegrond, de locatie, gaat de fotograaf een vooraf vastgesteld aantal uren aan de  slag, alleen of met meerdere afhankelijk van het aantal deelnemers. Op een afgesproken tijd en plaats worden de fotolocaties ‘blind’ geruild bijvoorbeeld na 3 of 4 uur. Een ieder heeft dus bij de volle 24-uurs deelname 6 tot 8 locaties af te werken. Van de Delftenaren onder de deelnemers mag veronderstelt worden dat zij hun eigen woonomgeving, geheel of gedeeltelijk binnen de locatie gelegen, goed kennen. Zij moeten daar dus zeker fotograferen maar mogen zich niet geheel onttrekken aan het fotograferen op de andere locaties. Bij nachtelijk fotograferen is het aan te bevelen in groepjes te opereren en misschien wat vaker van locatie te wisselen. Al naar behoefte. Mocht er zich een situatie voordoen zoals een uitslaande brand op het  Oude Delft of de Thallys-trein heeft zich in Molen de Roos geboord dan spoeden wij ons allen daarheen. Bij aanvang horloges gelijk zetten, mobiele telefoonnummers uitwisselen en verzekerd zijn van een alarmnummer.

Opnametijd en opnameplaats noteren van elke gemaakte foto.

Draaiboek
Voor de Delftenaren onder ons in het bijzonder en voor ieder ander die er bruikbaarheid in herkent, kijk voorafgaand aan de afgesproken opnamedag rond  in de eigen woonwijk.
- Wat zijn daar de dagelijkse vaste rituelen.
- Hoe laat gaan bijvoorbeeld scholen aan- en uit.
- Ouders brengen en halen kinderen.
- Is er een trapveldje waarop wordt gevoetbald.
- Wanneer spelen er kinderen in de zandbak.
- Wanneer wordt die overgenomen door jules-de-boulers.
- Hoe laat gaat de haring- en frietkraam open en hoe laat is het er druk.
- Wanneer zet de groenteman of bloemenwinkel zijn handel buiten.
- Is er een park waar opa’s  en oma’s eendjes voeren.
- Wanneer worden de terrasboten bevolkt.
- Hoe laat gaat de eerste en laatste trein, bus of tram.
- Wanneer koopt de eerste toerist Delfts blauw en klompen, maakt een foto van Hugo de  Groot en stapt weer in de bus.

Maak een draaiboek of shotlist met een tijdschaal wat waar en wanneer aan de hand is.

Het gevolg is dat je gerichter gaat kijken en dat er ook eerder andere gebeurtenissen opvallen.

Vergeet alles wat je ‘oude’ ogen ooit zagen en kijk met nieuwe gretigheid.

Opmerking
Er is nog maar een handjevol deelnemers en dat moeten er veel meer worden. Een en ander is een proef. In 2009 zullen we deze ervaringen omzetten in het definitieve project.
Het proefproject is van vrijdagmiddag 5 september 12.00 uur tot zaterdagmiddag 6 september 12.00 uur.

Op- en aanmerkingen, vragen en opgave bij Roel de Oude, tel. 015-2142162.

Websites van leden

Individuele Websites Zie Pagina 2

Programma FC 59 Delft

Januari 2008
Di 8 1e eigen werkavond en rode draad 'Delft'
Tevens inleveren voor het Holland International Image Circuit

Di 22

2e eigen werkavond en rode draad 'Delft'
Tevens de mogelijkheid van diapresentatie
Wo 30 Sluiting BMK inzending
Februari 2008
Di 5 Algemene ledenvergadering
Tevens inleveren voor de Bondsfotowedstrijd
Za 16 Openbare bespreking BMK, Eindhoven
Di 19 AfdelingElf avond: Gastsprekers Simon Strnad en Veniero Rubboli
Maart 2008
Di 4 3e eigen werkavond en rode draad 'Delft'
Di 18 FC Maasland komt op bezoek
Di 25 Extra avond: demo Photoshop o.a. zw/w door Hans den Boer
www.hansdenboer.nl
Za 30 Openbare bespreking Bondsfotowedstrijd (Feestzaal Weustenraad, Eijkerstraat 10, Margraten)
April 2008
Di 1 Presentatie door Karel Maat en Paul Mokveld
Di 15 4e eigen werkavond en rode draad 'Delft'
Za 19 Presentatie Image Salon Delft 2008
in het kader van het Holland International image Circuit, in Filmhuis Lumen om 12.00 en 14.30 uur
Za 19 Algemene Jaarvergadering Fotobond
Do 24 AfdelingElf avond:
Bespreking Bondsfotowedstrijd (FKLV, Leidschendam)
Di 29 AfdelingElf avond: Gastspreker Pim Ras, sportfotograaf, 3x winnaar Zilveren Camera sport
Tevens inleveren 1 foto en/óf 1 serie voor de AfdelingElf jaarwedstrijd
Mei 2008
Wo 7 Jaarvergadering AfdelingElf (Herv Kerk, Jongkind Coninckstraat 2a. Alphen a/d Rijn)
Di 13 5e eigen werkavond en rode draad 'Delft'
Tevens de mogelijkheid van diapresentatie
Zo 18 Besturendag Fotobond ('t Witte Dorpshuis, De Bilt)
Ma 19 Openbare bespreking AfdelingElf jaarwedstrijd bij de FKLV, Leidschendam
Di 20 Extra avond: Goud van Oud en hoe kan ik aan internationale wedstrijden mee doen
Theo vd Heijdt en Roel de Oude presenteren hun werk
Di 27 Werkavond portretfotografie
Juni 2008
Di 10 6e eigen werkavond en rode draad 'Delft'
14-15 en
21-22
Expositie van enkele leden in galerie 38CC (voorheen Bacinol)
Foto's van o.a. Wil Groen, Roel de Oude, Paul Mokveld, Gert Wildering, Rico Hulsker, Theo vd Heijdt, Ysbrand Swart en Reinier vd Lingen.
Wateringesevest 38, Delft. Openingstijden van 11-17 uur
Di 24 Avondclubtocht naar Den Haag Sculptuur
Amerikaanse beeldhouwkunst. Lange Voorhout Den Haag
Verzamelen om 19.00 uur halte tramlijn 1, Spui, Den Haag
Juli 2008
Za 19 Ochtendclubtocht naar Scheveningen
Verzamelen om 08.00 uur op het Gevers Deynootplein voor het Kurhaus.
Augustus 2008
Zo 10 Ochtendclubtocht binnenstad Delft
Verzamelen om 08.00 uur op de Markt bij het monument.
Wo 20 Sluiting Foto Nationaal
Di 26 7e eigen werkavond en rode draad 'Delft'
Tevens inleveren digitale bestanden voor de 3e FIAP World Cup
September 2008
Vr 5 - Za 6 '24 uur Delft', fotografeer alles wat er in 24 uur in een stad gebeurt
Start om vrijdagmiddag 12.00 uur; einde zaterdagmiddag 12.00 uur
Di 9 FC Hoeksewaard komt op bezoek
Di 16 Extra avond: Waar ben je mee bezig ? Waar heb je problemen mee?
Di 23 8e eigen werkavond en rode draad 'Delft'
Tevens de mogelijkheid van diapresentatie
Za 27 Opening Foto Nationaal in Breda
Oktober 2008
Di 7 Gastspreker
Za 19 Digitale dag Fotobond. inschrijven is al mogelijk, zie website Fotobond
Di 21 9e eigen werkavond en rode draad 'Delft
Wo 29 Sluitingsdatum Foto Individueel
Vr 31 -
Zo 2 nov
Weekendtocht naar Parijs, vrij 31 okt t/m zo 2 nov.
Opgave bij Peter Willemse voor 1 sep
November 2008
Di 4 Speciale thema avond "Delft" ivm 50 jaar FC '59 in 2009
Ma 17 Bezoek aan Fotogroep Breda
Di 18 10e eigen werkavond en rode draad 'Delft
Tevens de mogelijkheid van diapresentatie
Di 25 Extra avond: Grote series
Zo 23 Uitslag Foto Individueel ('t Witte Dorpshuis, De Bilt)
Wo 29 Sluitingsdatum toelating Landelijke groep Fotojournalistiek
December 2008
Di 2 Presentaties van alles en nog wat en rode draad 'Delft
Za 6 Jaardiner 49 jaar FC '59
Di 16 Uitslag jaarwedstrijd 2008

Web widgets

Web page Fotografenwijzer

Web page fotografiemarkt

Web page Fotoservice

Web page Fotokennis

NAAR WEBSITE

Bookmarks

Overige websites